2010

Fanehallen, 24. mars 2010: Overrekkelse av Krigskorset med sverd til kaptein Austlid post mortem.
strek-full-bredde

Statsminister Jens Stoltenbergs tale

Kjære familie til Eiliv Austlid,
15. april 1940, ved Hagevollen nord for Dovre stod en norsk kaptein i spissen for 40 sparsommelig utrustede soldater.

De stod overfor et viktig og farlig oppdrag: Regjeringen var på flukt mot Åndalsnes, og veien skulle sikres raskest mulig.

Under fremrykningen støtte kaptein Eiliv Austlid og hans kompani på en tysk fallskjermavdeling. I et stormangrep på den tyske stillingen falt Austlid og flere av hans soldater.

I altfor lang tid har Austlids familie og medsoldater måtte leve med en urett. Det ble nemlig hevdet at det var Austlids uaktsomhet som hadde ført dem opp i situasjonen som kostet mange nordmenn livet.

Men sannheten om denne dramatiske aprildagen kom for en dag.

I 1985 ble det trykket en serie artikler i lokalavisen Dagningen, som satte hendelsene ved Hagevollen og kaptein Austlids innsats i et helt annet lys. Disse artiklene åpnet dørene for videre forskning og leting etter den fulle og hele sannheten.

Jeg er stolt over at vi her i landet vårt evner å finne slike sannheter.

Over at vi evner å rette opp urett.

Kongen i statsråd besluttet i juni 2009 å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset for heltemodig innsats. Krigskorset med sverd er den høyest rangerte orden som kan tildeles for heltemodig innsats i militære operasjoner. Derfor er dette en viktig milepæl for å anerkjenne og hedre våre soldaters innsats før og nå. Bruken av Krigskorset gjenopptas som markering av enestående mot i ekstreme situasjoner.

Da Regjeringen besluttet å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset, var det første vi gjorde å rette opp den uretten vi skjønte var blitt begått mot Eiliv Austlid.

Vi vil kanskje aldri få rede på alle detaljene om kampene på Hagevollen.

Men vi vet nok til å kunne slå fast at kaptein Eiliv Austlid døde som en helt. Vel vitende om at utfallet kunne være dødelig, ledet han angrepet mot den tyske stillingen.

Tappert besvarte han og hans soldater fiendens ild, og ofret sine liv i forsøket på å løse oppdraget.

Slik bidro han til at Regjeringen kom seg i sikkerhet og kunne føre motstandskampen videre fra London gjennom fem lange krigsår.

La meg takke alle dere som har gjort en strålende innsats for at sannheten ble kjent. Journalister og lokalhistorikere, soldater som var med og fortalte sin historie, Forsvaret, men først og fremst til familien. Dere ga aldri opp kampen for å renvaske kaptein Austlids ettermæle, og dere vant fram til slutt.

Kaptein Eiliv Austlid er post mortem tildelt Norges høyeste utmerkelse for å ha utvist ualminnelig tapperhet.

Norge hedrer i dag en av sine krigshelter.

Kaptein Eiliv Austlid tildeles krigskorset med sverd.

Dette er en høyst fortjent heder.
Tilbake til Austlid-saken