Velkomstord

Av forsvarsminister Grete Faremo
 

Kjære fremmøtte – Austlids etterlatte, krigsveteraner, alle dere andre.

Det er en stor glede for meg på vegne av Regjeringen å få ønske dere velkommen til denne seremonien der Krigskorset med sverd skal tildeles kaptein Eiliv Austlid post mortem.

Kaptein Austlid døde som en helt den 15. april 1940. Først i Kongelig resolusjon av 2. oktober 2009 ble han offisielt anerkjent for nettopp å ha gjort dét.

Jeg retter derfor en særlig takk til alle dere fremmøtte som har gjort denne dagen mulig. Veien har vært lang fra det offisielle stempelet av Austlid som ”uaktsom” og ”dårlig til å bedømme situasjonen” til i dag når det offisielle Norge skal hedre ham for utvist fremragende tapperhet med vårt lands høyeste utmerkelse.

(Gir ordet til statsministeren).Tilbake til siden Austlid-saken