Bøkene

Kongens nei
spacer
Kampen

Klikk for nærmere omtale
 

nyhetsstrek
 

Krigskorset gis til Krigsskolen

Under markeringen av Krigsskolens 260-årsjubileum den 16. desember 2010 donerte kaptein Eiliv Austlids familie farens medalje til Forsvaret.
 
Austlids familie ønsket å gi krigsheltens medalje tilbake til Forsvaret ved å donere den til Krigsskolen. Overrekkelsen foregikk i anledning Krigsskolens 260-årsjubileum 16. desember 2010.

- Vi hadde et sterkt ønske om å gi fars hedersbevisning tilbake til Forsvaret. Hvis den skulle inspirere noen, så måtte det være våre framtidige soldater og ledere. Da passet det veldig bra å gi den til Krigsskolen, hvor far selv var elev for 90 år siden, sa Bjørnar Austlid, sønn av Eiliv.

- Vi er umåtelig takknemlige og stolte over å få overrakt kaptein Austlids medalje. Den skal få en verdig plass. For Krigsskolen er det viktig med slike fremragende eksempler på militært lederskap i undervisningen. Kaptein Austlid er et forbilde i lederutdanningen, sa oberst Arne Opperud, sjef for Krigsskolen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen var forsvarsministeren som tok Austlids sak opp og sørget for at krigshelten fikk den heder og ære han fortjente. Hun var tilstede på Krigsskolen da familien overrakte medaljen. Bjørnar Austlid takket både henne og de mange personer som i lang tid hadde arbeidet for anerkjennelse til kaptein Eiliv Austlid.
 

Tilbake til Austlid-saken


.
dsc 0056
Fra venstre: Elin, Åsta, Hallvard og Gunnhild Austlid, skolesjef, oberst Arne Opperud, Bjørnar og Grete Austlid. Foto: Krigsskolen.