Bøkene

Kongens nei
spacer
Kampen

Klikk for nærmere omtale
 

nyhetsstrek
 

Lenker

Forsvarsdepartementet   Pressemeldinger om kaptein Austlid.

Stange Historielag   En aktiv hjelper i arbeidet med oppreisningen.

Bjørkhol Camping   Minnepark om kampene 15. april 1940.
Mer om minneparken

Krigskorset.no
   Bl.a. referat fra overrekkelsen 24. mars 2010.
 
Wikipedia   Kaptein Eiliv Austlid.

Norges Forsvar, utgitt av Norges Forsvarsforening
Oktober 2009   Kaptein Austlid fikk krigskorset.
Desember 2010  Tidligere forsvarssjef Sverre Diesens kommentarer.

Følg oss på Facebook

 

Kilder


Bøker

Egil M. Kristiansen: KAMPEN mot tyske fallskjermsoldater  - og norske byråkrater. Stange Historielag 2010.

Alf R, Jacobsen: Kongens nei, 10. april 1940. Vega Forlag 2011.


Artikler, brev m.v.

Oberst Arne Bull: Kaptein Austlid og hans kompani - april 1940.
Norsk Militært Tidsskrift nr 3-1999
 
Aftenposten. Halvor Hegtun: Utmattende kamp om medalje - 62 år etter.
16.09.2002 Ap

Professor Henning Jakhells notat . Krigskorset - rettslig status av kgl.res. av 23.05.1941. (9 sider)
21.02.2005

Brev fra Forsvarssjefen til Krigsdekorasjonsrådet.
30.09.2005 FSJ

Professor Henning Jakhellns brev til Forsvarsministeren (113 sider)
08.06.2007 HJ

Dagbladet. Kristoffer Egeberg: Eiliv kan få Krigskorset for å ha reddet regjeringen i 1940.
16.08.2009 Db

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesens forord til Egil M. Kristiansens bok KAMPEN.