1940

Jakten på Kongen og regjeringen

Skrevet av Egil M. Kristiansen
strek-full-bredde

Søndag 14. april 1940

Klokka 11.00
Øverstkommanderende for det tyske angrepet på Norge, generaloberst Nikolai von Falkenhorst, får en ordre fra Berlin, utstedt av Adolf Hitler selv: Trafikknutepunktet Dombås skal sikres med fallskjermjegere. De skal ødelegge jernbanen og sperre de viktige vegene i området.

På Lesjaverk gård sitter Nygaardsvold og statsrådene i hans følge og diskuterer hvordan de skal fordele arbeidet seg i mellom dersom de andre statsrådene ikke dukker opp.

Mens disse rådslagningene pågår, får statsministeren en telefon. Statsråd Anders Frihagen ringer fra Otta og forteller at kongen og resten statsrådene er der. Kongen ønsker at statsministeren også skal komme dit. Nygaardsvold er ikke særlig glad for det og mener at de andre bør komme til Lesjaverk, men må gi etter for kongens ønske. De setter seg derfor straks i bilene og kjører sørover igjen til Otta.

På Terningmoen i Elverum har kaptein Eiliv Austlid fått ordre om at hans mitraljøsekompani skal overføres til Hamar for å sikre byen mot tyske angrep.

Klokka 16.30
Statsministeren har kommet Otta og det holdes statsråd på Heggelund pensjonat. Her blir det bestemt at alle statsrådene, bortsett fra Terje Wold, skal reise til Lesjaverk, mens kongen, som er svært sliten etter den strabasiøse turen, fortsatt skal oppholde seg på Otta sammen med kronprinsen.

Klokka 17.00
Et tysk JU 52 transportfly letter fra Fornebu med kurs for Dombås. 14 andre følger etter. Om bord i de 15 flyene er det en styrke på i alt 180 fallskjermjegere under ledelse av løytnant Herbert Schmidt.

Klokka 18.25
Telegrafstasjonen på Otta melder at det er observert minst 10 tyske fly på veg nord-over. Infanteribataljonen på Dombås blir øyeblikkelig satt i alarmberedskap.

Ca klokka 19.00
Statsministeren og de andre statsrådene reiser nordover fra Otta. På Dovre må de stanse på grunn av den tyske flyaktiviteten, og de søker tilflukt bak kirkemuren. Etter hvert som flyene blir mer nærgående (alle tror det er bombefly, statsministeren hører til og med bombenedslag), forøker de å komme seg inn i kirken, men dørene er låst. Til slutt finner de en dør på baksiden som er åpen. Det viser seg å være lik-kjelleren. Der blir de værende til flytrafikken stilner. Da setter de seg i bilene og kjører videre nordover. Noen kilometer nord for Dovre møter de major Hermann Arentz fra HOK. Han forteller at det er sluppet fallskjermsoldater over Dombås og at de må dra tilbake til Dovre med en gang.

Major Arentz sørger for å finne husly for statsministeren og statsrådene på loftet i et hus som er evakuert. Det er ikke stoler til alle, men Trygve Lie legger seg på gulvet og sovner. Ingen andre finner grunn til å sove i en så alvorlig situasjon. Utenfor huset står noen skytterlagsmedlemmer vakt.

På Sagatun i Hamar får Eiliv Austlid ordre om å reise til Dovre med halvparten av kompaniet sitt for å settes inn mot fallskjermjegerne ved Dombås. Et ekstratog blir satt opp på Hamar stasjon, mens kompaniets biler sendes landevegen.

Utover kvelden
Flere tyske fallskjermjegere landsettes over et stort område omkring Dombås. Noen slår seg i hjel under landingen, og noen omkommer under flystyrt. Flere steder kommer det til skuddveksling mellom fallskjermjegerne og soldater fra Mørebataljonen. Under en slik trefning ved Li, noen kilometer sør for Dombås, blir kompanisjefen Herbert Schmidt såret, men beholder kommandoen over avdelingen.

Sent på kvelden melder bataljonsjef Navelsaker til major Arentz på Dovre at de fleste av fallskjermjegerne er nedkjempet, og at de skal ta resten i grålysningen neste morgen.

 

soldater-paa-karl-johan
kanon
kongebjork