1940

Jakten på Kongen og regjeringen

Skrevet av Egil M. Kristiansen
strek-full-bredde

Torsdag 11. april 1940

Klokka 07.00
Skipskaptein Kjeld Stub Irgens oppsøker kong Haakon i Nybergsund og anmoder, på vegne av Vidkun Quisling, kongen om å komme tilbake til Oslo. Quisling vil stille seg lojalt overfor Kongen og foreslår at det etableres en lignende ordning som den i Danmark, der kong Haakons bror, Kristian den 10., har godtatt de tyske krav, forteller Irgens. Men kong Haakon vil ikke etterkomme anmodningen. Quislings sendemann må dra tilbake til Oslo med uforrettet sak.

Klokka 11.00
Curt Bräuer får en telefon fra utenriksdepartementet i Berlin med beskjed om at han skal søke ny audiens hos kong Haakon, “et sted mellom Oslo og Kongens nåværende oppholdssted.”
Hensikten er utvilsomt å lure den norske kongen i en felle.
Han lar seg imidlertid ikke lure, og gir beskjed om at dersom sendemannen har noe å meddele kan han gjøre dette til den norske utenriksministeren.

Klokka 16.00

Tyske bombefly dundrer inn over Elverum, og etter kort tid er store deler av sentrum omgjort til et brennende inferno.

Klokka 16.15

Tyske bombefly observeres også på veg mot Nybergsund.
Statsråd Hjelmtveit bruker bilhornet som flyalarm, og konge og statsråder søker, sammen med sivilbefolkningen, tilflukt i et skogholt og bak murvegger og gamle fjøs, mens de tyske flyene tømmer sin dødbringende last over det lille tettstedet. Det er ikke lenger noen tvil om at det er konge og regjering som er målet for tyskernes angrep, men alle overlever, nærmest ved et under.

Klokka 17.00

Konge, kronprins og statsråder forlater Nybergsund og gjør et kort opphold hos lensmannen i Innbygda, noen kilometer lengre nord. Det er en forholdsvis amper og opphisset stemning på lensmannskontoret, og diskusjonen går høyt.
Noen, deriblant statsministeren, vil over grensen til Sverige, andre ønsker å komme seg utover mot kysten. Noen er, i følge statsministeren, forholdsvis kjepphøge og vil vise at de ikke er redde. Han gir et par av dem beskjed om ”å holde kjeft”.

Likevel blir et viktig vedtak fattet: Konge og regjering skal bli i Norge, og motstanden mot tyskerne skal fortsette. De blir dessuten enige om å reise puljevis fra Trysil og møtes på Lillehammer neste dag klokka 12.

soldater-paa-karl-johan
kanon
kongebjork