1940

Jakten på Kongen og regjeringen

Skrevet av Egil M. Kristiansen
strek-full-bredde

Onsdag 10. april 1940

Midnatt
Den tyske sendemannen, Curt Bräuer, gir beskjed om at han ønsker en personlig samtale med kong Haakon og vil komme til Elverum. Å innstille krigshandlingene, slik norske myndigheter har bedt om, vil han imidlertid ikke gå med på.

Stortingspresident Hambro reiser umiddelbart til Nybergsund for å varsle kongen, mens regjeringsmedlemmene bestemmer seg for å få noen timers søvn i Elverum.

Klokka 00.20
De tyske fallskjermjegerne kjører uhindret inn i Hamar og besetter politistasjon, jernbanestasjon, postkontor og telegrafstasjon. Samtidig tas flere norske soldater, som uforvarende kommer i deres vei, til fange.

Klokka 01.00
Spiller forstår at regjeringen og kongefamilien ikke lenger befinner seg i Hamar. Etter å ha satt igjen noen vaktposter på strategiske steder i byen, drar han videre østover mot Elverum.

Klokka 01.30
I Elverum blir regjeringsmedlemmene vekket og får beskjed om at tyskerne er på veg fra Hamar mot Elverum. De bestemmer seg for å reise videre til Nybergsund. Bare utenriksminister Koht blir igjen i Elverum, han skal etter planen delta i samtalen mellom Kongen og Bräuer senere på dagen.

Klokka 02.00
De tyske fallskjermjegerne kommer fram til brua over Terninga, like ved Midtskogen gård og blir møtt av en solid vegsperring. Tyskerne er raskt ute av bussene og besvarer den norske ilden som blir rettet mot dem.

Klokka 03.00
Husene på Midtskogen står i brann, og skytingen er i ferd med å avta. Ingen norske liv har gått tapt, men to eller tre tyske soldater er falt. Dessuten er lederen for det hele, kaptein Eberhard Spiller, alvorlig såret. Den tyske kompanisjefen, kaptein Walther, finner det mest fornuftig å trekke seg tilbake.

Klokka 04.00
Tyskerne er tilbake i Hamar. Eberhard Spiller blir lagt inn på Hamar sjukehus med skuddsår i bryst, underliv og den ene armen.

Klokka 06.50
Den tyske sendemannen, Curt Bräuer, melder at han vil komme til Elverum ca klokka 13.

Klokka 10.30
Bräuer reiser fra Oslo. I bilen har han med seg Ursula Spiller som har fått beskjed om at ektemannen ligger alvorlig såret på Hamar sjukehus.

Klokka 12.30
Eberhard Spiller dør på Hamar sjukehus.

Klokka 14.45
Bräuer kommer til Elverum folkehøgskole, der kong Haakon og utenriksminister Koht venter.
Tyskeren forlanger å få snakke med Kongen på tomanns hånd, men samtalen varer i bare noen minutter før kongen tilkaller utenriksministeren.

Et av kravene fra Bräuer er at Kongen skal godkjenne Quisling som ny statsminister i Norge. Kong Haakon avviser alle de tyske kravene og gjør det klart for sendemannen at dette er spørsmål som må behandles av den lovlige valgte regjering.
Utenriksministeren skal varsle ham når det har skjedd, og Bräuer må forlate Elverum med uforrettet sak.

Klokka 18.00
Tilbake i Nybergsund gir en beveget konge statsrådene en orientering om sitt møte med den tyske sendemannen, og sier blant annet: Regjeringen skal ha avgjørelsen, men min stilling er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden.

Uten diskusjon og uten dissens vedtar Regjeringen å avvise de tyske kravene. Følgende føres i statsrådsprotokollen: ”Statsrådet tilrådet Kongen å meddele avslag på det ultimatum som Tyskland i fremlagt utkast har stilt om å utnevne major Quisling til statsminister. – Kongen bifalt Statsrådets tilråding.”

På veg tilbake til Oslo, ringer Bräuer fra Eidsvoll og får den korte beskjeden fra utenriksminister Koht. Bräuer spør om dette betyr at den norske motstanden mot tysk framrykning vil fortsette, og Koht svarer: ”so lange wie nur möglich”.


soldater-paa-karl-johan
kanon
kongebjork