1940

Minneparken på Bjørkhol

strek-full-bredde
56-bj%c3%b8rkhol 3
Bildet viser en av de tyske skyttergropene som var målet for kapteinens stormangrep. Riksveien der Austlid-kompaniet tok opp sine stillinger, er synlig midt på bildet. Foto på denne siden: Egil M. Kristiansen.

Bildene på denne siden viser minneparken på Bjørkhol. Det var her tyskerne hadde forskanset seg og noe ovenfor det stedet der Austlid falt. Eierne av Bjørkhol gård, Anne-Ma og Terje Hoelsbrekken, har, med støtte fra den lokale krigsminneforeningen, satt i stand denne minneparken på toppen av haugen. Fra Bjørkhol Camping og opp til minneparken er det anlagt en kultursti. Mange turister benytter anledningen til å følge stien og gjøre seg kjent med det som skjedde her i april 1940.

63 09-bj%c3%b8rkhol 2
Minnestein til minne om Austlid-kompaniets menn som falt den 15. april 1940.