1940

Austlid-kompaniet  -  mannskapsliste

strek-full-bredde
Det har ikke vært mulig å finne Austlid-kompaniets mannskapsliste. Søk i arkiver har vært resultatløse. Lista nedenfor er satt sammen av Bjørnar Austlid på grunnlag av flere ulike kilder, i det alt vesentlige etter samtaler, nærmere 50 år etter hendelsene på Dovre, med personer som var med i kompaniet. Noen navn på lista er usikre, andre kan mangle. Oversikten må derfor benyttes med forsiktighet.

Austlid, Eiliv, kaptein, kompanisjef, Stange. Falt på Dovre 15.4.1940.
Brun, Lorentz Christopher, løytnant, Stange. Falt på Dovre 15.4.1940.
Floden, Jon, fenrik, troppssjef, Trysil
Hagen, Arvid, fenrik, troppssjef, Larvik

Soldater:
Alme, Peder, Løten
Brattli, Kolbjørn, Grue
Bredesen, Magnus, Grue. Falt på Dovre 15.4.1940.
Broen, Knut, Kongsvinger
Dahl, Erling, Fåberg
Grøholt, Ivar, Stange
Gundersen, Sigfred, Hamar
Eggen, Arthur, Våler
Evensen, Johs, Hamar
Furuholt, Kolbjørn, Grue
Hansen, Halvdan J., Skien
Holte, Daniel, Våler
Hveberg, Magnus, Grue
Illevold, Peder Olafsen, Ytre Rendal. Falt på Dovre 15.4.1940.
Kristiansen, Hamar
Larsen, Trygve, Lillehammer
Moestue. Arne, kompanisjefens sjåfør, Stange
Nyflødt, Olaf Kristiansen, Stange. Falt på Dovre 15.4.1940.
Nyhus Olaf, Romedal
Nymoen, Bjarne, Trysil
Ryen
Røe, Torbjørn, Tynset
Skogstad, Røros
Skybak, Sven, Åsnes
Stampen, Kåre, Elverum
Stengrunde, Egil, Elverum
Storholt, Sverre, Våler
Særnmo, Karl, Trysil
Sørli, Odd, Ringsaker
Veen, Arne, Stange
Østerhaug, Kolbjørn, Elverum
Øverby, Petter, Hof
Øxseth, Arne, Vang
Åsen, Asbjørn Karlsen, Grue. Falt på Dovre 15.4.1940.
(i alt 38 mann)


Tilbake til Austlid-kompaniet - Kompanisjefen