Austlid-kompaniet  -  Kompanisjefen

strek-full-bredde
kptaustlidtraktor

Eiliv Austlid
, kaptein og bonde på Såstad i Stange, født 6. mai 1899 i Ullensvang, falt på Dovre 15. april 1940 i kamp mot tyske fallskjermstyrker.

Regjeringen besluttet i statsråd 2. oktober 2009  å tildele Krigskorset med sverd til kaptein Eiliv Austlid post mortem . Det var første gang på 60 år at medaljen, som rangerer foran alle andre norske ordener og medaljer, ble delt ut.
Eiliv var sønn av folkehøgskolestyrer Andreas Austlid fra Gausdal og Gunnhild Ofigsbø fra Lom. Eiliv giftet seg i 1925 med Dagny Landheim, født 18. juni 1904. Sammen hadde de fem barn. I 1924 kjøpte Eiliv garden Såstad søndre i Stange, en eiendom som han drev inntil han gikk bort.
Eiliv vokste opp i Ørsta på Sunnmøre der faren fra 1900 var styrer ved Møre Folkehøgskule, en skole der også Eiliv var elev i skoleåret 1914-15. 17-elev
Eilivs videre utdanning og tjeneste:
- 5. divisjons underoffisersskole, Trondheim, 1916-20.
- Examen artium ved Volda Landsgymnas 1921.
- Krigsskolen 1921-23.
- Premierløytnant i 3. divisjon fra 1923.
- Vinterlandbruksskolen 1923-24.
- Gjennomgikk Hærens speiderkurs 1924.
- Tjenestegjorde som speider i Hærens Flygevesen 1925-27.
- Gjennomgikk Infanteriets Vinterskole 1928.
- Kaptein fra 1937.

Eiliv deltok aktivt i landbrukets organisasjoner. Han var formann i Stange Bondelag 1935-38, han var med og stiftet Stange Bondeungdomslag, og 26. mars 1940 ble han valgt til formann i Stange Bondeparti (senere Senterpartiet). I en periode på 1930-tallet var han formann i distriktsforeningen av Jordbrukets Arbeidsgiverforening.

Som offiser tjenestegjorde Eiliv gjennom en årrekke noen måneder hvert år ved Infanteriregiment nr 8, Madlamoen ved Stavanger, og han var mobiliseringsdisponert der. Ved krigsutbruddet var det ikke mulig å komme seg dit, så Eiliv meldte seg til tjeneste ved Infanteriregiment nr 5 på Terningmoen ved Elverum, der han forøvrig i januar-mars 1940 hadde vært kompanisjef for et ekstraordinært rekruttkompani. På Terningmoen ble han beordret som sjef for et mitraljøsekompani. Om kvelden 14. april ble kompaniet sendt til Hamar  for å bevokte byen og fikk kvarter ved Sagatun. Senere på kvelden fikk Eiliv ordre om sammen med halvparten av kompaniet (to tropper) å utføre et spesialoppdrag i Gudbrandsdalen. Ved Bjørkhol på Dovre endte oppdraget tragisk. Eiliv og fem av hans soldater falt.

Mer om hendingene på Dovre: Klikk her  


Andre kilder  

Wikipedia om Eiliv Austlid

 

s%c3%a5stad s%c3%b8ndre