Bøkene

Kongens nei
spacer
Kampen

Klikk for nærmere omtale
 

nyhetsstrek
 

Formålet med disse nettsidene er å gi skoleungdom og andre interesserte lett tilgjengelig informasjon om en liten flik av Norges krigshistorie, om en utrettelig innsats over mange år for å sikre at sannheten kom fram.

Kapteinen som døde to ganger

Kampen for å renvaske en norsk offisers ettermæle

Kaptein Eiliv Austlid falt 15. april 1940 på Dovre under et stormangrep mot tyske fallskjermstyrker. Kapteinens oppdrag var å rydde vei for konge og regjering.

Fratatt all ære.  I det offisielle bokverket "Krigen i Norge", finansiert av den norske stat og utgitt på 1950-tallet, ble Austlid fratatt all ære. Han ble stemplet som ”uaktsom” og ”dårlig til å bedømme situasjonen”. Først i 1980-årene lyktes det å få fram et sannferdig bilde av hva som skjedde på Dovre den 15. april 1940. Men det skulle gå lang tid før det offisielle Norge ville gi ham oppreisning.

Oppreisning, Ved ildsjelers utrettelige kamp gjennom mange år lyktes det til slutt å renvaske kaptein Eiliv Austlids ettermæle. I statsråd 2. oktober 2009 besluttet Regjeringen  å tildele Krigskorset med sverd til kaptein Eiliv Austlid post mortem. Overrekkelsen til kapteinens barn og barnebarn fant sted i Fanehallen på Akershus festning den 24. mars 2010.

Statsministeren: Takk for strålende innsats.
I sin tale ved overrekkelsen sa statsminister Jens Stoltenberg bl.a.: ”La meg takke alle dere som har gjort en strålende innsats for at sannheten ble kjent. Journalister og lokalhistorikere, soldater som var med og fortalte sin historie, Forsvaret, men først og fremst til familien. Dere ga aldri opp kampen for å renvaske kaptein Austlids ettermæle, og dere vant fram til slutt."

Hvorfor?
Mange, bl.a. skoleungdom og andre interesserte, har ønsket å få vite mer om hva som skjedde på Dovre den 15. april 1940, hvorfor kaptein Austlid etter krigen ble fratatt all ære, og hvorfor det måtte gå 70 år før det offisielle Norge fant å kunne å gi kapteinen den oppreisning som han åpenbart fortjente.

General, tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen har kommentert dette slik: "Det har flere årsaker og forklaringer – noen forståelige, andre hverken forståelige eller aktverdige”.

Professor i offentlig rett Henning Jakhelln anmodet i 2007 forsvarsministeren om fornyet behandling av Austlid-saken under henvisning til at departementets avgjørelser i saken "bygger på uriktig faktum, er basert på uriktig rettsoppfatning, og beheftet med vesentlige saksbehandlingsfeil".

Lokalhistorikeren Egil M. Kristiansen har i boka «KAMPEN mot tyske fallskjermsoldater – og norske byråkrater» belyst spørsmålene ovenfor. Når kapteinens familie med Egil M. Kristiansens hjelp har laget disse nettsidene, der vi også har tatt med filmopptak, avisartikler, saksdokumenter m.v., har siktepunktet vært å gi interesserte lett tilgjengelig informasjon om den langvarige kampen for å få det offisielle Norge til å renvaske ettermælet til en av sine offiserer.
strek-full-bredde

Filmer fra overrekkelsen av Krigskorset i Fanehallen på Akershus festning 24. mars 2010

Bilder fra overrekkelsen på Akershus festning

Foto: Forsvarets mediesenter med mindre andre er oppgitt. 

no7
Forsvarssjef Harald Sunde overrekker Krigskorset til kaptein Austlids etterlatte v/ Bjørnar Austlid.

.

20100324tj 067

.

no10
1. rekke fra venstre: Forsvarsminister Grete Faremo, statsminister Jens Stoltenberg, Bjørnar, Gunnhild og Hallvard Austlid.

.

055 blomster til ulmar
Blomster fra Bjørnar til en ildsjel i oppreisningsarbeidet, oberstløytnant Ulmar Wollan. Foto: Åsta Austlid

.

20100324tj 215
Blomster til forsvarsminister Grete Faremo.

.

20100324tj 280
Så var det de etterlattes tur til å få blomster.

Kaptein Austlid i nyhetene:

[24.03.2010]

Får krigskorset etter sin død


I dag får kaptein Eiliv Austlid fra Stange post mortem landets høyeste utmerkelse, krigskorset med sverd. Det er hans barn og barnebarn som mottar ordenen under en tilstelning på Akershus festning. (NRK)

Les hele artikkelen her
 
[24.03.2010]

- Austlid døde som helt


Kaptein Eiliv Austlid fikk i dag Krigskorset med sverd post mortem for sin heltmodige innsats 15. april 1940. Det er første gang på 60 år den høyest rangerte norske ordenen blir delt ut. (Forsvarsdepartementet)

Les hele artikkelen her
 
[02.10.2009]

Krigskorset utdeles for første gang på 60 år


- Når det i dag ble besluttet å gi Krigskorset med sverd for første gang på 60 år, er det et historisk bevis på at vi anerkjenner våre soldaters fremragende innsats både før og nå, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. (Forsvarsdeptet)

Les hele artikkelen her
 
[16.08.2009]

Eiliv kan få Krigskorset for å ha reddet regjeringen i 1940


Ukjent krigshelt ofret livet i selvmordsoppdrag, men ble glemt og svertet av AP-giganten Trygve Lie. (Dagbladet)

Les hele artikkelen her